Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SHERMAN GÜMÜŞ KANUNU NEDİR?


Devletin düzenleyici alımlarını arttırarak beyaz metal fiyatlarını korumasını hedef tutmuştur.

Bu kanun, 1890 da çıkartılmıştır.

Sherman Gümüş Kanunu, beyaz metal fiyatlarını tutmağa yararlı olmakla beraber, para piyasasında Gresham Kanunu etkilerinin kuvvetlenmesine yol açmıştır. Gümüş sikkeler çoğaldıkça, altın'ın ortalıktan çekildiği müşahede edilmiştir.

Tedavülden çekilen altının bir kısmı memleket dışına götürülmüştür.

İngilizcesi ; Sherman Si/ver Purchase Act. (Bk; Gresham Kanunu, çift metal sistemi. Paraşüt Teorisi).