Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİGORTA RAPORTÖRÜ NEDİR?


Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Komisyona intikal etmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişidir.

İngilizcesi; Insurance Rapporteur