Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOLVAY SOSYOLOJİ ENSTİTÜSÜ NEDİR?


1901 de Brüksel’de kurulmuştur.

Kurucusu, tanınmış Belçikalı sanayici Ernest Solvay' dir.

Enstitü, Yirminci Yüzyıl başlangıcında iktisadî ve sosyal konularla ilgili yoğun bir faaliyet devresi kaydetmiştir. Dünya Savaşları arasına rastlayan depresyon yıllarında, Enstitünün çalışmaları durgun bir safhaya girmiştir, ikinci Dünya Savaşını izleyen yüksek konjonktürde ise, bu kuruluş tekrar canlanmıştır.

Solvay Sosyoloji Enstitüsü ile Brüksel Serbest Üniversitesi arasında, yakın işbirliği bağları vardır. Üniversitenin tatbikî iktisat bolümü ile Enstitü, birçok çalışmaları beraber yürütmüşlerdir. Enstitünün idarecileri, genellikle Brüksel Serbest Üniversitesi profesörleridir.

Solvay Sosyoloji Enstitüsü, Belçika’nın gayrı safi millî hasılasını ve tüketimini ayrıntılı olarak hesaplamıştır.

Fransızcası : Instirut de Sociologie Solvay.