Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOĞURMA NEDİR?


Bir iktisadi kuruluşun tüzel kişiliğini kaybederek bir başka firma ile kaynaşmasıdır.

Tüzel kişiliğini kaybeden kuruluşun varlıkları ve borçları, onu bünyesine alan firmaya geçer.

Almancası : Eingliederung.

Fransızcası : absorption d'entreprise.

İngilizcesi : combination.

(Bk; yatay temerküz, tröstler, füzyon).