Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYAL SERMAYE NEDİR?


Ortakların statü gereğince kurdukları şirkete hisseleri karşılığı ödemeleri gerekecek miktarların tümüdür.

Almancası : Gesellschaftskapital.

Fransızcası : capital social.

İngilizcesi : partnership capital.

(Bk; sermaye, hukukî sermaye, teknik sermaye, sabit sermaye).