Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SOSYALİST SİSTEM İKTİSADİ GÖRÜŞ NEDİR?


Sosyalizmin temelinde Marxçılık ve Lenincilik vardır. Komünizmin ilk başladığı dönemde gelişmiştir. Bu sistemde girişimciler ve halk Kapitalisler kadar hür ve serbest değildir. Esas amacı burjuvanizme karşı çıkmak, sınıf aryrımına ve sömürücülüğe bir son vermektir.Görünüşte ilk göze çarpan eşitlik ve adalettir. Sistemin başında PLANCI adı verilen devlet yöneticileri vardır. Onların istek ve tercihlerine öncelik verilir. Dolayısıyla adalet ve eşitlik gerçekleşmez.

- Plancılar ve onların tercihlerine öncelik.
- Kamu mülkiyeti
- Piyasada Devlet otoritesi
- Devletçilik