Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STANDARD DEĞİŞKEN NEDİR?


STANDARD DEĞİŞKEN;  ve snormal şekilde dağılan ve - ¥ dan + ¥ kadar bütün değerleri alabilen X tesadüfi değişkenin parametreleri ise her  çifti için birbirinden farklı normal bölünme elde edilir. Sonsuz sayıda beliren böyle bir fonksiyonda p(a ≤ x ≤ b) ihtimalinin hesaplanması imkânsız olduğundan işi basite dönüştürmek ve ihtimalleri önceden hesaplanmış tablolar şeklinde ifade edebilmek için  değişkeni kullanılır. Standart değişken olarak adlandırılan bu değişken, aritmetik ortalamadan sapmaları standart sapma cinsinden ölçmekte ve böylece ölçü biriminin tesirleri giderilmiş olmaktadır. Bir değişkenin sabit bir sayı ile çarpılması, bölünmesi, çıkarılması veya toplanması suretiyle yeni bir değişken şekline dönüştürülmesi bölünmenin mahiyetine tesir etmez. Bu nedenle Z değişkeni de normal bölünme gösterir ve bu bölünmede dir.

Almancası : Standardnormalvariable.

Fransızcası : variable normale.

İngilizcesi : standardized variable.

(Bk; normal bölünme, dağılma, probit).