Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

STANDARD HATA TİPİK HATA NEDİR?


Bir örnekten elde edilen herhangi bir bilgi (örnek değeri), daima gerçek kıymete yani bütün ana kütle incelenmiş olsa idi elde edilecek değere en yaklaşık bir tahmin olarak düşünülür. Örnek değerinin ana kütle değerinin (parametre) ne derece yakın bir tahmini olduğu belirli örnekleme durumları için verilen standart hata formülleriyle hesaplanır.

Örnek değerinin gerçek değerden pek uzak olup olmaması ihtimali, diğer bir ifade ile numune değerinin takdiri üzerinde tesis edilebilecek itimat derecesi, bu örnek ile aynı büyüklükte çekilmiş çok sayıdaki örnek değerlerinin dağılmasına bağlıdır. Bu dağılmanın ölçüsü olan standart sapma, ele alınan örnek değerinin standart hatasıdır.

Almancası : Standardfehler.

Fransızcası : erreur normale.

İngilizcesi : Standard error.

(Bk; Örnekleme Teorisi, örnekleme hatası, hata, artık).