Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SÜREÇ YÖNETİMİ NEDİR?


Süreç seçimi, süreç analizi, ölçüm, değerlendirme, değiştirme gibi iş süreçleri üzerinde odaklanma yoluyla organizasyonun performansındaki gelişmeyi sağlamaya yönelik bir yönetim yaklaşımdır.