Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU NEDİR?


Üzerinde belli bir geçerlilik süresi bulunmayan teminat mektupları süresizdir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre resmi dairelere hitaben verilecek geçici ve kesin teminat mektuplarını süresiz (vadesiz) düzenlenmesi zorunludur.