Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ NEDİR?


İki esas fonksiyonu vardır. Birincisi, üretici ile piyasa arasında bir köprü hizmeti görmesidir, ikincisi, alıcı karşısında üreticinin zayıf duruma düşmek ihtimalini önleyici müdahaleler yapmasıdır.

Küçük çiftçi, bölge pazarı dışında kolaylıkla satış yapamaz. Durumu da, beklemeğe mütehammil değildir. Tarım satış kooperatiflerinin hizmetlerinden biri, müstahsile sürüm emniyetini kazandırmaktır.

Tarım satış kooperatiflerinin ikinci önemli hizmeti, münferit üreticinin aracılar ve alıcılar tarafından istismarını önlemektir. Malını aracılarla sattıran müstahsilin bazen masraflar çıkınca eline pek az bir şey kalması bile mümkündür. Kooperatif ise, malî gücüne dayanarak daha iyi pazarlık edebilecek ve fiyatı koruyabilecek durumdadır.

Tarım satış kooperatifleri, birçok ülkelerde âmme makamlarının ve kanun koyucunun himayesinden faydalanabilmekte ve bankalardan kredi kolaylıkları görmektedirler.

Tarım satış kooperatiflerinin çiftçiye doğrudan doğruya veya bankalara tavassut suretiyle kredi sağlamaları da mümkündür.

Almancası : Absatzgenossenschaft. andwirtschaftliche Verkaufsgenossenschaft.

Fransızcası : coopérative agricole de vente.

İngilizcesi : farmer's co-operative marketing association.

(Bk; tüketim kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri).