Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TARIM KREDİSİ NEDİR?


TARIM KREDİSİnin özellikleri, dört noktada toplanabilir;

i) Kısa vadeli kredilerin süresi ve ödeme günü, genellikle mahsulün satış zamanına göre ayarlanır. Vade, bir yıla kadar uzayabilir. Bunlar, kampanya kredileridir.

Orta vadeli kredi üretim kapasitesini yükseltmeğe yararlı teçhizatın finansmanım hedef tutar. Bu tür kredilerin vadesi ve miktarı, söz konusu teçhizatın teknik amortisman süresi ve sağlayacağı ürün fazlası dikkate alınarak saptanır.

Uzun vadeli kredi, sabit tesisler ve çiftliğin değerini yükseltici inşaat karşılığında açılır.

ii)    Küçük çiftçilere açılan kredilerde, bankalar, çok sayıda borçlu kişiyi teker teker muhatap tutmaktansa, kooperatiflerle ve benzeri örgütlenmiş gruplarla iş görmeği tercih ederler. Birbirlerine kefil durumda bulunan zincirleme sorumluluk yüklenmiş gruplarla yapılan kredi işlemleri, takip ve tahsil koşulları bakımından kolaylık kazandırır.

iii)   Tarım kredilerinin faiz haddi genellikle piyasa oranının altında tutulur. Sosyal ve politik icaplar, toprak ekonomisine nisbeten düşük faiz uygulamasını gerektirir. Bu nedenle, tarım kredi bankaları çok defa bir devlet kuruluşu olarak çalışırlar veya devletten malî destek görürler.

iv)   Tarımda doğal afetler ve fiyat dalgalanmaları, diğer sektörlere nisbetle fazladır. Çiftçi, elinde olmayan nedenlerle, beklenmedik zararlara uğrayabilir. Bu takdirde, borçların ertelenmesi bir sosyal gerektir.

Almancası : Ayrarkredit.

Fransızcası : crédit agricoie.

İngilizcesi : agricultural credit.

(Bk; Ziraat Bankası, kredi türleri).