Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ULUSLARARASI PARA FONU - IMF NEDİR?


Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel para işbirliğini geliştirmek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dünyadaki yoksulluğu azaltmak için çalışan 189 ülkenin bir kuruluşudur. 1945 yılında kurulan IMF, küresel üyeliğini oluşturan 189 ülke tarafından yönetiliyor ve ona karşı sorumlu. IMF'nin temel amacı , uluslararası para sisteminin - ülkelerin (ve vatandaşlarının) birbirleriyle işlem yapmalarını sağlayan döviz kurları ve uluslararası ödemeler sisteminin istikrarını sağlamaktır. Fonun yetkisi, küresel istikrarla ilgili tüm makroekonomik ve finansal sektör konularını içerecek şekilde 2012 yılında güncellenmiştir.
IMF'nin temel misyonu, uluslararası para sisteminin istikrarını sağlamaktır. Bunu üç şekilde yapar: Küresel ekonomiyi ve üye ülkelerin ekonomilerini takip etmek; ödemeler dengesi güçlüğü çeken ülkelere borç verme; üyelere pratik yardımda bulunmaktır.
IMF çalışma yöntemleri ise;
Ekonomik Gözetim IMF, uluslararası para sistemini denetler ve 189 üye ülkesinin ekonomik ve finansal politikalarını izler. Hem küresel düzeyde hem de tek tek ülkelerde gerçekleşen bu sürecin bir parçası olarak IMF, istikrar için olası riskleri vurgular ve gerekli politika ayarlamaları hakkında tavsiyelerde bulunur.
Borç verme: IMF, gerçek veya potansiyel ödemeler dengesi sorunları yaşayan üye ülkelere uluslararası rezervlerini yeniden oluşturmalarına, para birimlerini dengelemelerine, ithalat için ödemeye devam etmelerine ve altta yatan sorunları düzeltirken güçlü ekonomik büyüme koşullarını iyileştirmelerine yardımcı olacak krediler sunmaktadır.
Kapasite Geliştirme: IMF, ekonomi politikalarını ve kurumlarını modernize etmek ve insanlarını eğitmek için dünyadaki hükümetlerle birlikte çalışır. Bu, ülkelerin ekonomilerini güçlendirmelerine, büyümelerini iyileştirmelerine ve istihdam yaratmalarına yardımcı olur.
IMF'nin bir yönetim ekibi ve ülkesini, politikasını, analitik ve teknik çalışmalarını yürüten 17 departmanı vardır. Bir bölüm IMF'nin kaynaklarını yönetmekle görevlidir. Bu bölümde ayrıca IMF'nin kaynaklarını nereden aldığı ve bunların nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. Yönetim IMF'nin genel müdürü ve İcra Kurulu Başkanıdır. Genel Müdür beş yıllık bir süre için Yönetim Kurulu tarafından atanır ve ilk Genel Müdür Yardımcısı ve üç Genel Müdür Yardımcısı tarafından desteklenir. Personel IMF çalışanları dünyanın her yerinden gelmektedir; vatandaşı oldukları ülkelerin otoritelerine değil IMF'ye karşı sorumludurlar.
IMF personeli esas olarak bölgeye ayrılmıştır; fonksiyonel; bilgi, irtibat ve destek sorumlulukları.
IMF Kaynakları: IMF kredileri için kaynakların çoğu, öncelikli olarak kota ödemeleri yoluyla üye ülkeler tarafından sağlanmaktadır. Kotalar Kota abonelikleri, IMF'nin finansal kaynaklarının merkezi bir bileşenidir. IMF'nin her üye ülkesine, genel olarak dünya ekonomisindeki göreceli konumuna dayalı bir kota atanır. Özel Çekme Hakları (SDR) SDR, 1969 yılında üye ülkelerin resmi rezervlerini desteklemek için IMF tarafından oluşturulan uluslararası bir rezerv varlıktır. Altın, birçok ülkenin rezerv işletmelerinde önemli bir varlık olmaya devam etmektedir ve IMF hala dünyanın en büyük resmi altın sahiplerinden biridir. Borçlanma Düzenlemeleri Üye ülkelerin kota abonelikleri IMF'nin ana finansman kaynağı olmakla birlikte, Fon, üyelerin ihtiyaçlarını karşılayamayacağına inanıyorsa, kota kaynaklarını borçlanarak destekleyebilir.

İngilizcesi : International Monetary Fund