Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

UCUZ MALLAR NEDİR?


Gelir dü­zeyi yükselirken, tüketim talepleri azalan mallar. Aşağı malla­rın taleplerinin gelir esnekliği negatiftir; gelir yükselirken ta­lepleri düşer. Örn. Düşük gelir düzeyinde çok patates tüketen birisinin, gelir düzeyi yükseldikçe patates yerine et vb. daha pahalı besin maddelerini ikame etmesi nedeniyle patates tale­binin düşmesi, patatesin bir aşağı mal olduğunu gösterir.
(Bk: Giffen Etkisi, aşağı mallar).