Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VARLIK DEĞERİ NEDİR?


İşletme varlıklarını temsil eden ve çeşitli muhasebe ilkeleri gereğince tespit edilen parasal tutarlar, işletme hesapları içindeki özel anlamıyla, kayıtlı değer, defter değeri, net defter değeri gibi terimlerle de anılan varlık değerleri, esas itibarı ile muhasebenin maliyet bedeli ile değerleme prensibine dayanır. Genellikle arsa ve değer uzun süreli (duran, sabit) varlıklar, bilançoda ve varlık hesaplarında maliyet bedelleriyle gösterilirler. Bunlardan amortismana tabi olanlar (bina, makina gibi) her dönemde maliyet bedellerinden bir kısmı masraflaştırılmak suretiyle yok edilirler. Böylece amortismana tabî bir varlığın net defter değeri, söz konusu varlığın önceki dönemlerde yok edilen maliyet kısmı, top lam maliyetinden düşüldükten sonra geriye kalan kayıtlı değerini ifade edecektir. İmal edilmek, ya da satılmak üzere elde tutulan mal stokları, genel olarak maliyetleriyle, ya da yeniden satın alma halinde ödenecek piyasa değerinin önemli ölçüde düşük bulunduğu ender bazı hallerde daha düşük olan yenileme değeri üzerinden kayıt ve tespit edilecektir. Almancası : Vermögenswert. Fransızcası : valeurs d'actif. İngilizcesi : asset value. (Bk; muhasebe prensipleri, varlık hesapları amortisman, bilanço).