Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VERGİ İADESİ NEDİR?


İhracatı özendirmeyi amaçlayan ve uluslararası ticarette son yıllarda gittikçe geniş bir uygulama alanı bulan mali bir teşviktir. İhraç ürünlerinin maliyetine giren vergilerin, ihracatçıya iadesi biçiminde tanımlanabilir. Böylece dolaylı vergilerle yükselen malların fiyatlarının uluslararası rekabetteki olumsuz etkisinin giderilmesi hedeflenmektedir. Türkiye'de ihracatta vergi iadesi uygu­laması 1963 ve 1964 yıllarında yayımlanan kararnamelere dayanılarak yürürlüğe konmuştur. Türkiye'den ihracat gelirlerinin belli bir yüzdesi üzerinden ödenmesi şeklinde sistemize edilmiştir. Söz konusu iadeler hammadde ve yarı mamul maddeden, ileri sanayi ürünlerine gidildikçe artan bir trend öngörmektedir. Bunun dışında Katma Değer Vergi uygulamasıyla birlikte ücretliden başlayan ve serbest meslek ve çiftçileri de kapsayan bir başka vergi iadesi sistemi de çalışanlara yönelik olarak uygulanmaktadır. İhracattaki azami yüzde 8'lik vergi iadesi vardır. Çalışanlara uygulanan kademeli vergi iadesinde oranlar yüzde 20 ile yüzde 5 arasında değişmektedir.