Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YARDIMCI HESAPLAR NEDİR?


Birbirine benzer özellikte ve aynı faaliyet, ya da hedefle ilgili olarak genel defterikebirdeki tek bir ana hesap (kontrol hesabı) ile kontrol edilen ayrıntı hesapları grubu. Örnek olarak, bir muhasebe birimi, senetsiz alacaklarını, kendisine borçlu olan kişiler itibariyle ayrı ayrı izlemek için, her borçlu için bir yardımcı hesap tutmakla birlikte, bunların hepsinin özetini de genel defterikebirdeki bir ana hesapta toplayıp izleyecektir. Tek borçlu hesaplarına yardımcı hesaplar bunların hepsinin özetini temsil eden genel defterikebir hesabına ana hesap ya da kontrol hesabı adı verilir. Böylece bir yandan ayrıntılı kayıtlar, öte yandan bu ayrıntıların toplu özetinin izlenmesi gereken bütün hallerde bu kayıt tekniğinden yararlanılır.

Bir muhasebe sistemi içinde sistematik ve kurallara uygun şekilde tutulan kayıtlardan başka birçok yardımcı tablo ve tahlillere ihtiyaç vardır. Bazı yazarlar, yardımcı kayıtlar terimi ile muhasebe faaliyetini destekleyici özellikteki bu tablo ve rakam tahlillerini ifade etmeyi ve yukarda özelliği belirtilen kayıt tekniği için talî hesaplar terimini kullanmayı tercih etmektedirler. Bu anlamda kullanılan yardımcı kayıtlar teriminin, yukarıdaki özel teknik kayıt usulü ile ilgisi yoktur.

Almancası : Hillkonten.

Fransızcası : comptes suxiliaires.

İngilizcesi : subsidiary accounts.

(Bk; muhasebe sistemi, defterikebir).