Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YATIRIM BANKACILIĞI NEDİR?


Anonim şirketlerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman sağlamak amacıyla oluşturulan mali kurum.

Yatırım bankaları sağladıkları kredileri özkaynak sermayelerinden ya da uzun süreli tahvil çıkarmak ve uzun vadeli mevduat kabul etmek yollarıyla dış kaynaklardan sağlarlar. Özellikle anonim şirketlere verdikleri uzun süreli krediler için gerekli fonları ise bu şirketlerin tahvil ve hisse senetlerini yatırımcılara pazarlamak yoluyla karşılarlar. Bu şirketlerce çıkarılan menkul kıymetleri toplu olarak aldıktan sonra bunları yatırımcılara küçük birimler halinde satan yatırım bankaları bu etkinliklerini piyasadaki gelişmeleri, cari faiz hadlerinin durumunu ve menkul kıymetlere olası taleple ilgili verileri değerlendirerek karlı biçimde yürütmeye çalışırlar.

Çeşitli yatırım bankaları garanti ettikleri menkul kıymetlerin satışını sırasında çoğunlukla aralarında bir konsorsiyum oluştururlar. Bu, satışı öngörülen menkul kıymetler miktarının tek bir yatırım bankasının riskini üstlenemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda, mali sorumluluğun çeşitli bankalarca üstlenilmesini sağlar. Oluşturulan konsorsiyum menkul kıymetlerin daha geniş biçimde dağıtılabilmesi amacıyla, seçeceği aracı kuruluşlardan da yararlamabilir.

Almancası : Investitionsbank.
Fransızcası : bangue d'affaires.
İngilizcesi : investment banking.
(Bk; iş bankaları, haute banque).