Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YÜKSEK HAKEM KURULU NEDİR?


Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda öngörülen dokuz kişilik bir istişare ve karar organıdır.

Yüksek Hakem Kurulunda Yargıtay, Danıştay ve Çalışma Bakanlığına mensup üyeler yanında bir üniversite öğretim üyesi ile işçiler ve işverenler tarafından seçilen ikişer hakem bulunmaktadır.

Yüksek Hakem Kurulu, itiraz edilen il hakem kurulları kararlarını inceleme yetkisi yanında işçi niteliğini tespitinde kesin karar verme hakkına da sahiptir. Ayrıca Bakanlar Kuruluna istişari mütalaa verme görevi de Yüksek Hakem Kuruluna verilmiştir. Bu hususta en önemli olanlar toplu iş sözleşmelerinin teşmile müsait olup olmadıkları ile grev ve lokavtların ikinci defa geciktirilmelerine ihtiyaç bulunup bulunmadığıdır.