Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ABONE NEDİR?


Vergicilikte modası geçmiş bir usuldür. Bu sisteme göre, bir yükümlü veya yükümlüler grubu, önceden tespit edilmiş kesinleşmiş bir miktar üzerinden vergisini öder. Eskiden özellikle Fransa'da görevli memurların haksız işlemlerinden ve vergi anlaşmazlıklarını takip zorluğundan usanmış olan köylü ve esnaf, abone usulünün uygulanmasını isterlerdi. Maliye teşkilatı da, gerçekleşen işlemlerin güçlük arzettiği hallerde, abone sistemini tercih ederdi. Gelir vergisi sisteminin gelişmesinden sonra abone usulü, önemini kaybetmiştir. Götürü vergilendirme, gelir vergisi sisteminde, abone usulünün yerini almıştır.
Almancası : Pauschalierung.
Fransızcası : Abonnement.
İngilizcesi : Lump-sum tax.. (Bk: Götürü Vergilendirme)