Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK CİRO NEDİR?


Tahsil edecek kişi adı yazılmaksızın sadece sırtı imzalanarak çeklerin ve diğer ticari senetlerin devredilmesidir.

Açık ciro edilmiş çekler ve diğer ticari senetler, hamiline ödenir.

Almancası : Blanko-Giro. Blanko-lndossament.
Fransızcası : endorsement en blanc.
İngilizcesi : blank endorsement. (Bk; Çek, Ciro).