Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK EKSİLTME NEDİR?


Tek alıcı genellikle birden fazla satıcı ile karşılaşır.
Açık eksiltme ile yapılan alımların özelliği, satıcıları karşı karşıya getirerek rekabeti tahrik etmeyi hedef görmesidir.
Açık eksiltme'de, tek alıcı karşısında çok sayıda satıcı varsa, bu durum Monopson'dur. Satıcılar da aralarında anlaşmış durumda iseler, bu durum iki yanlı Monopoldür.
Almancası : Auktion mit Abschlag, hollandis-che Versteigerung.
Fransızcası : Enchéres au rabais.
İngilizcesi ; Dutch auction.
(Bk; Açık Artırma, Monopson, İki Yanlı Monopol, Eksiltme).