Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AİLE BÜTÇESİ ANKETLERİ NEDİR?


Belirli sosyo-ekonomik bir gruba mensup ailelerin, özellikle az ve orta gelirli ücretli ailelerin harcamalarını ve bazen ayrıca gelirlerini tespit amacıyle yapılan istatistik, araştırmalarıdır. Çok kere aile yerine, aralarında akrabalık bağı bulunmasa dahi, bir arada yaşayan kimseler anlamına gelen «ev halkları» (Haushalt, manage, household) birim kabul edilmek suretiyle tertip edilirler. Anketlerde ilkin bahis konusu sosyo-ekonomik grubun numunesini teşkil edecek olan birimlerin, tercihen sondaj yoluyla, seçilmesi gerekir. Çoğu zaman birkaç yüz kadar olan bu ailelerin üye sayısı, mümkünse geliri, konutun vasıfları, başlarının işi, vs. tespit edilmekle beraber kendilerinden günlük masraflarını, her maldan satın aldıkları miktarı da göstermek suretiyle, hazırlanan bir çizelge veya deftere kaydetmeleri yahut gelen sayım memuruna yazdırmaları istenir. Masraflar mevsime göre değiştiğinden, bütün yıl devam etmediği takdirde, hiç değilse bazı mallar hususunda. Kayıt işinin her mevsimde belirli bir süre boyunca yapılması gerekir. Bizzat üretilen veya hediye alınan malların, aileye ait bir meskenden temin edilen faydanın, ev dışında yenilen yemeklerin, parasız sağlanan tedavi gibi hizmetlerin nasıl değerlendirileceği, anketlerin uygulanmasında tereddüt uyandıran noktalardandır. Anketlerde toplanan bilgilerin tasnifi ile türlü mal ve hizmetlere toplam giderlerin hangi kısmının ayrıldığı, dolayısıyla geçinme masrafları istatistiklerinde o mal ve hizmetlere verilmesi gerekli tartılar anlaşılır. Gelirler de tespit edilebilmişse, gelir seviyesi ile çeşitli masraflar arasındaki bağıntılar, özellikle türlü mal ve hizmetlere talebin gelir esnekliği belirir. Milletlerarası kurumlar aile bütçesi anketlerinin hiç değilse 10 yılda bir tekrarlanmasını tavsiye etmektedirler. Türkiye'de bu anketler ilk olarak 1938 de İstanbul ve İzmir'de yapılmıştır. 1954 ve 1964 de bazı şehirlerimizde yeniden tertip edilmişlerdir.
Almancası : Familienbudgetserhebungen.
Fransızcası : Enquétes sur les budgets familiaux.
İngilizcesi : Family budget inquiries, household surveys.