Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKICILIK SEYYALİYET NEDİR?


Serbest rekabetin temel şartlarındandır.
Piyasada arz ve talebin kolaylıkla birbirine uyabilmesi, “akıcılık” terimiyle ifade edilir.
Akıcı bir piyasanın teorik özellikleri şunlardır:
1) Satıcıların fiyatları serbestçe arz ve talebe göre ayarlayabilmeleri;
2) Alıcı ve satıcıların birbirlerile doğrudan doğruya temas halinde olmaları ve aracıların değişim şartlarını etkilememeleri;
3) Alıcıların talep ve satıcıların arz miktarını tayinde serbest olmaları; fiyatlara göre arz ve talep miktarlarını değiştirebilmeleri;
4) Malın homojen karakterli olması, marka ve kalite ayrılıklarının talebi etkilememesi.
Almancası : Beweglichkeit.
Fransızcası : Fluidité.
İngilizcesi : Fluidity.
(Bk; Serbest Rekabet, Tam Rekabet).