Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKİTTEN DÖNME HAKKI NEDİR?


Taraflardan birinin tek yanlı bir irade açıklaması ile bir sözleşmeyi (akdi) geçmişe etkili olarak sona erdirme ve sözleşmenin kurulmasından önceki hukukî durumu tekrar sağlayabilme yetkisine, "dönme hakkı" denir.