Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKSEPTANS NEDİR?


İngilizceden alınmış bir kelimedir. Türkçe karşılığı, kabuldür. Akseptans işlemlerine tacirler arasındaki ilişkilerde ve bankacılıkta rastlanır. Bir poliçe, muhatap durumundaki tacir tarafından kabul edilerek bu kaydı koymak suretiyle imzalandığı takdirde, daha kolay ve müsait şartlarla iskonto ettirilebilir. Bankalar da, poliçeleri kabul ederek icabında borçlunun yerine ödeme yapmayı taahhüt edebilirler. Banka tarafından kabul edilmiş bir poliçe, birinci derecede sağlamlıktadır. Akseptans işlemlerine en fazla dış ticarette ve milletlerarası mali ilişkilerde başvurulmaktadır. Dış pazarlarda poliçe işleme koyan firmalara dair tam bilgi sahibi olmayan veya dışarıdaki alacakları kovalamak güçlüğünü hesaba katan satıcılara bir banka imzası gerekli güveni sağlamaktadır. İç veya dış pazarlarla ilgili işlemlerde, bir bankanın poliçeyi kabul etmesi, imzasıyla itibar sağlamak niteliğindedir. Bir bankanın kabul ettiği poliçe genellikle diğer bir işletmeye zorluk çekmeksizin sunulabilir. Geçmiş asırlarda, ilk akseptans işlemleri, iskonto muamelelerine öncülük yapmıştır. Tecrübeler, itibarlı bir imzanın senetlere daha kolay ve ucuz şartlarla paraya çevrilme imkanı hazırladığını öğretmiştir. 1914'e kadar, Londra'da Accepting House denilen ve bu tip muamelelerde uzmanlaşan bankalar yoğun bir faaliyet göstermekte idiler. Zamanımızda, her yerde, bankalar menfaat gördükçe poliçeleri kabul ederek muhatap yerine mevcut olmaktadırlar.
Almancası : Akzept.
Fransızcası : Acceptation.
İngilizcesi : Acceptance.
(Bk; Accepting Houses).