Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ALACAK SENETLERİ NEDİR?


Genel olarak bir para miktarının ödenmesi için verilen bir emri veya bir ödeme vaadini belirten belgelerdir.
Alacak senetlerinin başlıca türleri şunlardır:
i) Resmi senetler; genellikle hazine bonoları, devlet tahvilleri, noterlerce tanzim olunan satış senetleridir. Bunlardan hazine bonoları ve tahviller, devletin vadeli borçlarını temsil eder ve hususi kanunlarla tedavüle çıkarılır. Noter senetleri de, resmi senet mahiyetinde ve ilam hükmündedir.
ii) Adi senetler, tüccar olmayan kimseler arasında tanzim olunan senetlerdir. Borçlar Kanununun hükümlerine tabidir.
iii) Ticari senetler, tüccar olan gerçek ve tüzel kişiler arasında tedavül eden ve Ticaret Kanununun tarif ettiği şekilde tanzim edilen senetlerdir. Bunlar da poliçe, bono, çek gibi senetlerle fatura, konşimento, hamule senedi, makbuz senedi, varrant, resepise gibi ticari vesikalardır.
Almancası : Schuldverschreibung.
Fransızcası : Titre de créance.
İngilizcesi : Debenture.
(Bk; Poliçe, Bono, Çek, Fatura, Konşimento Hamule Senedi, Varrant, Resepise).