Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKYİĞİTZADE (MEHMET MUSA) NEDİR?


Kazan da doğmuş ve Türkiye'ye gelerek yerleşmiş bir iktisatçıdır.
1865- 1923 yıllarında yaşamıştır.
Milli Ekonomi Doktrininin Türkiye'deki ilk temsilcisidir. Himayeci bir gümrük politikası izlemek gerektiğini savunmuştur
Harp Akademisinde müderrislik(medrese ya da camide ders veren kimse) yapmıştır. Bir matbaa kurarak Metin ve Üç kardeş adlı gazeteleri çıkarmıştır. Sakızlı Ohannes Paşa, Mehmet Cavit ve Hüseyin Cahit tarafından temsil edilen, benimsenen ve o yıllarda fikir akımlarına hakim görünen Klasik Ekole karşı çıkmıştır.
Gazeteleri kapatılmış ve hocalığı alınmıştır.
İktisat yahut İlm-i Servet ve Avrupa Medeniyetinin Esasına bir Nazar adlı eserleri vardır.