Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ARACI MÜKELLEF NEDİR?


Kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişidir. Bu kişi vergiyi öder. Fakat vergi yükü nihai olarak, bu şahıs üzerinde kalmayabilir. Diğer bir deyişle, bir kişi mükellef olarak vergiyi ödedikten sonra, vergiyi başka bir kişiye aktarabilir. Verginin aktarılması fiyat mekanizması kanalıyla, yani vergiyi ödeyen kişinin vergi tutarını bir malın fiyatına eklemesi ve bu malı başkasına satmasıyla gerçekleşir.

Bu olaya yansıma (inikas) adı verilir. Kendisine yüklenen vergiyi başkalarına yansıtan kişiye aracı mükellef denir.

Bir örnek vermek gerekirse: Bir ithalatçı getirdiği bir makine için gümrükte bir vergi ödemektedir. Fakat bu vergiyi, kısmen veya tamamen, makinenin fiyatına eklemektedir. Böylece makinenin fiyatı yükselmekte ve verginin bir kısmı veya tamamı makineyi satın alan kişi tarafından yüklenilmektedir. Burada vergi yüklenicisi (verginin gerçek ödeyicisi) makineyi satın alan kişidir, buna nihai yükümlü de denir, ithalaçı ise, malın verisini sadece görünürde ödeyip, daha sonra başkasına yansıttığı için t aracı yükümlüdür. Yurt içinde alınan birçok vergilerde de aracı yükümlüyü görmek mümkündür. Mesela, belirli mallar üzerinden alınan istihsal vergisinin yükümlüsü bu malı üreten kişidir, fakat o da ödediği vergiyi malın fiyatına ekliyerek vergiyi yüklenmekten kurtulur. Verginin gerçek ödeyicisi durumuna, malı satın alan kişi geçer. Bu örneğe göre, malt üreten ve istihsal vergisini başlangıçta yatıran kişi aracı yükümlüdür.

Almancası : Steuerpflichtiger wegen Vermittlung.
Fransızcası : contribuable intermédiaire.
İngilizcesi : intermediary tax subject.
(Bk; Nihai mükellef, yansıma, mükellef).