Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE FAZLASI NEDİR?


Devlet gelirlerinin devlet harcamalarını aşması olarak tarif edilir. Bütçe fazlası devlet gelirlerinin yüksek olduğu zamanlarda tertiplenen kesin hesap kanunlarında ortaya çıkabileceği gibi, enflasyonist baskıların ağırlık kazandığı dö­nemlerde, dengeye getirici maliye politikasının tesirli bir aleti olarak, da kullanılabilir. Bütçe fazlası vergileri artırarak, kamu harcamalarını azaltarak veya bu iki alternatifi birleştirip beraberce kullanarak meydana getirilir. Ancak kamu harcamalarında sağlanacak azalışlar enflasyonu bertaraf etmekte daha tesirli bir güce sahiptirler. Çünkü artan vergilerin bir kısmı tasarruflardan ödeneceği için, talepte vergi artışına eşit bir azalma husule gelmeyecektir. Enflasyon zamanlarında tatbik edilen maliye politikalarının istikrar sağlama istikametindeki başarıları meydana getirilen bütçe fazlasının kullanılması ile yakından alakalıdır. Bütçe fazlasının atıl para depoları olarak muhafazası, talebin baskı altına alınması açısından en tesirli yoldur. Şayet para politikası aksi istikamette bir tesir husule getirmezse merkez bankasına olan borçların ödenmesi de aynı ölçüde tesirlidir. Almancası : Haushaltsüberschuss. Fransızcası : excedent budgétéire. İngilizcesi : budget surplus. (Bk; bütçe dengesi, konjonktür bütçeleri).