Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE NEDİR?


Modern toplumlarda devletin mali faaliyetini önceden tespit edilmiş bir plan dahilinde yürütmek üzere yapılır. Bütçe adını alan bu plana göre devletin belli bir dönemde, genellikle bir yıl zarfında yapacağı harcamalar ve sağlayacağı gelirler ayrıntılı şekilde tahmin ve tespit edilmektedir. Bütçeyi tatbik etmek ve bu tatbikatta, evvelce kabul edilmiş kurallara uymak, hükümet için mecburidir. Bütçe, tabir olarak ilk defa İngiltere'de On Yedinci Yüzyılda hazine bakanının çantası anlamına kullanılmış ve kıta Avrupasına da On Dokuzuncu Yüzyılda yayılmıştır. Günümüz tatbikatında bütçe; hükümetin faaliyet programını teşkil eder. Zira hükümetin her türlü faaliyeti, bir harcama yapmayı ve bu harcamanın karşılığında bir gelir bulmayı icap ettirir. Bu sebeple parlamentoda bütçenin görüşülmesi, aslında hükümet faaliyetinin kontrol edilmesidir. Bütçe görüşmelerinde, harcama ve gelirlerin tatbiki kadar, belki ondan daha çok, hükümetin her türlü faaliyet ve icraatının tartışmaya konu yapılması bundandır. Böylece bütçe bir mali plan olduğu kadar, bir siyasi program teşkil etmektedir. Almancası : Budget, Haushaltsplan. Fransızcası : budget. İngilizcesi : budget. (Bk;bütçenin hazırlanması, bütçenin kanunlaşması, bütçe kontrolü, bütçe prensipleri, bütçeleme tekniği, bütçe türleri, bütçe yetkisi).