Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇENİN KONTROLÜ NEDİR?


Bütçe uygulamasının, gelir ve giderlerle ilgili kanunların hükümlerine, bütçe kanununda vazedilmiş usullere ve bu kanuna hakim prensiplere uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. Bütçenin kontrolü yetkisi, esas itibariyle onu kabul etmiş olan yasama organına aittir. Yasama organı bu kontrolü hem bizzat, hem kendisine bağlı olan Sayıştay vasıtasıyla kullanır. Sayıştaya yaptırılan kontrole kazaî kontrol adı verilir. Ancak, hürmetin kendisi de, bütçe uygulamasını kontrol etmektedir. Çünkü uygulama memurlar tarafından yapılmaktadır, idari kontrol adını alan hükümet kontrolü, genellikle Maliye Bakanlığının çeşitli organları tarafından gerçekleştirilmektedir, idari kontrolün tesirli şekilde yapılması, hükümetin bütçe uygulaması dolayısıyla yasama organına karşı sorumlu duruma düşme ihtimalini azaltmaktadır. Almancası : Haushaltskontroile. Fransızcası: contréle du budget. İngilizcesi : budget control. (Bk; Bütçenin hazırlanması, bütçenin parlamentoda müzakeresi).