Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİYAT TÜKETİM EĞRİSİ  NEDİR?


Malların veya hizmetlerin fiyatlarının değişmesi halinde tüketicinin kendisine en yüksek tatmini sağlayacak mal ya da hizmetlerin bileşimlerinin geometrisi