Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRİEDMAN - SAVAGE HİPOTEZİ NEDİR?


Paranın marjinal değeri ile küçük gelirler arasındaki paradoksal bir ilişkiyi belirtir. Bu hipoteze göre: Fertlerin gelirleri belirli bir seviyeden aşağı düştüğü vakit, paranın marjinal faydası da azalmaktadır. Nisbeten fakir sayılabilecek tabakalarda lüzumsuz harcamalara rastlanması ve kumar merakının fazla olması bu yüzdendir.
Almancası : Friedman - Savage Hypothese.
Fransızcası : Hipothöse de Friedman - Savage
İngilizcesi : Friedman Savage Hypothesis.
(Bk; Marjinalizm).