Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAPİTALİST SİSTEM İKTİSADİ GÖRÜŞ NEDİR?


Kapitalizim de temel olarak Adam Smith'in ekolünü benimsemiş ve serbest ekonominin temelleri atılmıştır. Bu sisteme göre üretim faktörlerinden sermaye ve toprağın (doğa) özel mülkiyette olduğunu belitmiştir. Ekonomide teşviklerin piyasa fiyatlarına dayandığı bir sistemdir. Kapitalizmin işleyişi karmaşıktır, bununla birlikte sistemin dört temel unsuru bulunmaktadır:

- Serbest girişimcilik ve serbest seçim
- Özel mülkiyet
- Rekabet
- Piyasa ekonomisine güven ve bireycilik