Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAYNAKTAN KESME NEDİR?


Kısaca stopaj adı verilir Genelde vergi, bunu doğuran yükümlüden alınır. Ancak bazı hallerde vergi üçüncü şahıslardan da kesilebilir Gelir Vergisi'nde ve özellikle maaş ve ücretlerin vergi borçlarının ödenmesi bakımından başvurulan bu sisteme stopaj "yada kaynaktan kesme" adı verilir. Bu sistemde vergi borcu vergiyi ödeyecek işçi ya da memurdan değil, üçüncü şahıs vergi sorumlusu olarak kabul edilir ve buradan kesilir. Vergi sorumlusu, vergiyi tahsil eden alacaklı daireye karşı sorumlu kabul edilir. Gelirin daha sahibinin eline geçmeden kesilmesi anlamına gelen stopaj sisteminde, vergi sorumlusu bu kesintileri düzenlediği muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatırır. Uygulamanın temel hedef, vergilerin gelirini daha kolay ve garantili bir şekilde tahsil etmek, küçük değerli vergi kaçağını önlemek, verginin kısa sürede Maliyeye geçmesini sağlarken, verginin asıl sorumlularının işini kolaylaştırmaktır. Türkiye'de vergi sorumlusu olanlar ertesi ayın en geç 20. günü akşamına kadar beyannameleri vergi dairelerine verirler Yine Türkiye'de Gelir Vergisi kanununa göre, vergi sorumluları şöyle belirtilir; KİT'ler, diğer kamu kuruluşları, ticari şirketler, dernekler, vakıflar, bunların ticari işletmeleri, ticaret ve serbest meslek sahipler, bilanço ile çalışan çiftçiler.

Almancası : Quellenbesteuerung.
Fransızcası : stoppage â la source. retenue â la source.
İngilizcesi : withholding; deduction at the source.
(Bk; Gelir Vergisi).