Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KİNG KANUNU NEDİR?


Genel bir deyişle, talep elâstikiyeti zayıf tarımsal malların arzmdaki değişmelerin. bu malların fiyatlarını ters yönde etkilemeşini belirtir. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar. 18. Yüzyılın İngiliz iktisatçılarından Gregory King, buğday arzındaki % 10 bir azalmanın buğday fiyatını % 30 oranında yükselttiğini, gözlemlere dayanarak tesbit etmiştir. Böylece, tarımsal malların arzındaki bir azalma fiyatları ve üreticinin toplam gelirini arttırıcı sonuç doğurmaktadır.

King kanununun bu tesiri doğurabilmesi için bazı varsayımların kabulü gereklidir:

— Üretimi tabiat şartlarına bağlı ve talebi elâstik ölmayan bir mal bahis konusu plması;

— Kapalı bir pazarın bulunması ve

— Nüfusun değişmesine imkân vermeyecek kadar, sûrenin kısa olması.

Bu varsayımlar genel ojarak tarım ürünlerine uygulanırsa da King kanunu aynı varsayımlara cevap veren sanayi mallarında da benzer tesirler uyandırabilir ve böylece uygulama alanını genişletmek mümkündür.

Yaptığı gözlemlerle miktar azalışları ile fiyat artışları arasındaki ilişkiyi tesbite çalışan King, bu bakımdan ekonometrinin ilk öncülerinden biri olarak kabul edilebilir.

Almancası : Kingsche Regel.

Fransızcası : loi de King.

İngilizcesi : King's Law.

(Bk; bürokrasi).