Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KISA DÖNEM PREVIZYONLARI NEDİR?


Kullanılan başlıca metodlar şöyle özetlenebilir:

i) Kısa dönem previzyonlarla ilgili operasyonel araştırmalarda, piyasa sondajlarının önemi büyüktür.

Araştırmacılar, iş adamlarının kanaatlerini ve eğilimlerini belirten anketlerden faydalanırlar. İş adamlarının ileriye ait ampirik görüşleri ve sezişleri, çok defa inceleme konusuna ışık tutar. Meslekî kuruluşların topladıkları bilgiler, istihbarat ve basında çıkan yazılar, kısa dönem provizyonlarında yön tayinini kolaylaştırabilir.

ii) Kısa dönem tahminlerini hazırlayan araştırıcıların aktüaliteyi de kapsayan istatistik serilerine dayanarak previzyon parametreleri çıkartabilmek imkânları sınırlıdır. Birçok istatistikler haftalar ve hattâ aylar geçtikten sonra elde edilebilmektedir.

Bu nedenle, araştırmacılar geçmiş günlere ait istatistiklerden faydalanmak, geniş ölçüde tex-trapolationlar yapmak ve bunlardan projeksiyonlar çıkarmak zorunluğundadırlar.

Plan ve program makro modellerindeki carî yıla ve gelecek yıla ait tahminler, araştırmacıların görevini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dış ödemeler bilânçosu, para ve kredi siyasetinin genel seyri, devlet bütçesinin durumu, plan hedefleri ve yabancı ülkelere ait bilgiler de kısa dönem provizyonlarda değerlendirilmektedir.

iii) Araştırmacı, bazı alâmetleri de, previzyonları hazırlarken hesaba katmaktadır. Borsa dalgalanmaları, demiryollarındaki ve karayollarındaki yoğunluğu gösterir puvantajlar, inşaat permileri, transfer müracaatlarına ait istihbarat, perakende satışların durumuna ait müşahedeler, fabrikalara sipariş akımları ilh.. gibi.

iv) Bazı ülkelerde indice rapide yahut hızlı gösterge denilen endeksler kullanılmaktadır, istatistik serilerinde eğim ve tempo değişikliğini süratli göstergelerden az-çok kontrol fırsatı, araştırmacılar tarafından genellikle değerlendirilmektedir.

Almancası : kurzfristige Wirtschaftsprognose.

Fransızcası : prévision â court terme,

İngilizcesi : short term forecasting.

(Bk; piyasa previzyonları, operasyonel araştırma, orta dönem previzyonları, uzun dönem previzyonları).