Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONSOLİDE BÜTÇE NEDİR?


Devlet bütçesini oluşturan genel ve katma bütçeler toplamı ile hazine yardımlarının dikkate alınarak, devlet bütçelerinin birleştirilmesi ve topyekün hesaplanması için konsolide devlet bütçesinin hesaplan­ması gerekmektedir. Bütçelerin birleştirilmesi yoluyla bütün gelir ve giderlerin tek bir bütçe içinde toparlanması hedeflenmektedir. Konsolide bütçe sayesinde bütçe hesapları ile ekonomi ya da bütçe hesapları ile sosyal hesaplar arasındaki bağlantı kurulabilmekte, ayrıca bütçe denetimi en iyi bir şekilde yapılabilmektedir. Bazı katma bütçeli kuruluşların özel gelirleriyle, harcamalarını karşılayamadıkları görülmekte ve devletin bu kuruluşlara yaptığı katkılar "Hazine yardımı" olarak gösterilmektedir. Kısaca konsolide bütçe devletin genel ve katma bütçelerinin toplamından oluşur.