Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONTROL ORTAMI NEDİR?


Yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulunun, kurum içi kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışlarıdır. Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin ana amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olanyapı ve disiplini sağlar. Kontrol ortamı aşağıdaki unsurları içerir:

1- Dürüstlük ve etik değerler

2- Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı

3- Teşkilat yapısı

4- Yetki ve sorumluluk dağıtımı

5- İnsan kaynakları politikası ve uygulaması

6- Çalışanların yetkinliği

İngilizcesi ; Control Environment