Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KUMPANYA NEDİR?


Sözcüğünün anlamı kesin değildir. İspanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda, Fransa, İsveç ve Danimarka'da Amerikanın keşfinden sonra devlet tarafından deniz aşırı ticareti yürütmekle ve sömürgelerin kaynaklarını değerlendirmekle görevlendirilmiş imtiyazlı özel teşebbüslere kumpanya denilmiştir. On Altıncı Yüzyılda, bir seyahat boyunca veya bir işi tamamlayıncaya kadar kader ve menfaat birliği yapan iş adamları, bu sözcüğün kapsamına sokulmuştur. 17. Yüzyılda, kumpanya denilince, devletle anlaşma halindeki özel kişilere ait monopoller ve ayrıcalıklı işletmeler anlaşılmakta idi. Kumpanya terimi, günümüzde bazan şirket statüsündeki bir işletmeyi ve bazan da birbirleri ile ortak iş yapan kişilerden kurulu bir firmayı ifade için kullanılmaktadır.

Almancası : Compagnie.
Fransızcası : compagnie.
İngilizcesi : company.