Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LAG NEDİR?


İngilizcede arkadan gelen demektir. Koşullarda bir değişikliğin belirmesi ile bu değişikliğin sebebiyet verebileceği tepkiler arasındaki zaman ayrılığını ifade eder.

i) Lag denilen olayın tipik bir örneğine, fiyat değişikliklerinde rastlanır.

Bir misal verelim.

döneminde, A malının fiyatı p ve sürümü q olsun.

t + 1 dönemine geçilirken, bu malın fiyatı değiştirilsin. Yeni fiyat, p + dp olarak tesbit edilsin. Talep miktarı da, elâstiktik derecesine bağlı olarak, diyelim ki aynı dönem içinde q + b0 dp düzeyine geçecektir. Ancak sürümdeki değişiklik, bu noktada durmayacaktır, t + 2 döneminde de sürüm değişmeğe devam edecektir ve q + b0 dp + b1 dp olacaktır.

0 dönemi sonunda,.q nün maruz kalacağı değişiklik,

dp ∑ Θi=0 bi

tutacaktır.

ii)   Yatırım çarpanının gelirlere etkisinde,  daima lag olayı ile karşılaşılır. Yatırımları izleyecek gelir artışı, aynı yıl veya ertesi yıl içinde tamamlanmaz. Bu etkiler, gittikçe azalarak, daha sonraki dönemlerde de yayılır.

iii)  Enflâsyonlarda, talep şişkinliğinin fiyatlara etkisi, aradan zaman geçince hissedilir. Bu etki, enflâsyonun hızı kesilse bile, derhal durmaz.

iv)  Devalüasyonun fiyatlara etkisi önce ithal mallarında görülür ve maliyetlere tedricen sirayet eder.

v)   İhracat artışının ithal malları talebini ve yerli mallar tüketimini genişletici tesiri de, piyasalarda gecikmeli olarak belirir.

vi)  Millî gelir artışının tüketime etkisi de gecikmeli olduğu gibi; gelir tranşlarına, sektörlere, tüketim ve yatırım mallarının nevilerine ve bölgelere göre derece ve lag farkları kaydedilmektedir.

Almancası : Verzögerung.

Fransızcası : Lag.

(Bk; konjonktür, enflâsyon, gecikmeler).