Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LÜKS VERGİSİ NEDİR?


İhtiyaçlar hiyerarşisinde çoğunluk tarafından lüks sayılan tüketim maddelerile bazı servet parçalarını kullananlardan alınan vergidir. Bu vergi ya bağımsız olarak yahut, genel bir vergi içinde bu nevi tüketim maddeleriyle servet parçaları için daha yüksek vergi oranları uygulamak suretile uygulanır.

Lüks vergisi, ona mevzu teşkil eden malların kullanımı hususî bir vergi ödeme gücü temsil ettiği takdirde ve temsil ettiği derecede anlam taşır. Bu da, ad valorem bir istihlâk veya muamele vergisi içinde kendiliğinden çözümlenir. Bununla beraber, bilhassa az gelişmiş toplumlarda, zenginlerin pek çok lüks mallar kullandığı ve bu lüks tüketimin vergilendirilmesi suretile kalkınmanın geniş mikyasta finanse edilebileceti kanaati yaygındır. Gerçekte böyle bir vergiye ancak umumî istihlâk ve muamele vergileri mevcut olmadığı takdirde ve bazan da sadece psikolojik - politik sebeplerle ihtiyaç vardır. Bundan dolayıdır ki çağımızda kalkınmış ekonomilerin hiç birinde «özel» bir lüks vergisi mevcut bulunmamakta, tüketimi sınırlanmak istenen veya yüksek bir ödeme gücü temsil ettikleri kabul edilen mallar istihlâk ve muamele vergileri içinde nisbeten yüksek oranlarla teklif olunmaktadır. Türkiye de, bu konuda, demagojik iddiaları bir tarafa bırakarak ayni çözümü uygulayabilmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

Almancası : Luxussteuer.
Fransızcası : taxe de luxe.
İngilizcesi : tax on luxury expenditures.
(Bk; İstihlak vergileri, muamele vergileri, satış vergileri, servet vergileri).