Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİKİDASYON NEDİR?


Teriminin çeşitli anlamları vardır. Genel anlamı, paraya çevirme'dir.

i) Ayrıca, borsalarda satılmış valörlerin yeni sahiplerine teslim edilerek bedellerini tahsil etmek sureti ile işlemin tamamlanmasına likidasyon denir.

Borsalarda likidasyon, yalnız belirli günlerde yapılır.

ii) Ticarette, elden derhal çıkarılmak istenilen stokların düşük fiyatla sürülmesine likidasyon denir.

iii) Faaliyetini tatil etmiş bir firmanın aktifini paraya çevirmesi de likidasyon'dur.

iv) Bazı ülkelerde, devlet harcamalarının kanunlara ve şartnamelere uygunluğunu tespit ederek hesabı kapatmağa likidasyon denir.

Almancası : Auflösung, Liquidation.

Fransızcası : liquidation.

İngilizcesi : settlement. winding-up.

(Bk; likidite, borsa, tasfiye, malî kontrol, borsa).