Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKRO ANALİZ NEDİR?


İktisatçının gerçek amacı ekonominin bütünü açıklamaktır. Toplum hayatındaki herhangi bir ferdin ya da zümrenin çıkarları onu ilgilendirmez. Bununla beraber bütünle ilgili açıklamaların yapılabilmesi için bütünü oluşturan mikro ünitelerin davranışlarını da bilmek gerekir.
(Bk; makro - ekonomik analiz).