Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MAKSİMUM ALINGANLIK KANUNU NEDİR?


Kütlelerin hisleri ile ilgili bir gözlemin ifadesidir.

Pek çok kimselerde, kötü ihtimallerin en çok gerçekleştiğine dair yerleşmiş ve 1929 Buhranını izleyen yıllarda daha da yayılmış bir izlenim vardır.

Bu izlenim, insan psikolojisinin normal bir eğilimidir, insanlar, hoşlanmadıkları durumları kolay unutamazlar, fakat lehlerine olan durumları tabii karşılarlar.

Kötü tesadüflerin iyilerden daha sık olamayacağı, Büyük Sayılar Kanunu ile sabittir. Eğer kötü olaylar hafızalarda daha sürekli iz bırakıyorsa, bunun nedeni ancak insanların olayları karşılayış tarzile izah edilebilir. Objektif ölçülerle aynı değeri taşıması gereken iki olaydan birine kayıtsız kalmak ve diğerine önem vermek, beşeri davranışın bir özelliğini teşkil etmektedir Mesela bir malın ucuzlamasını normal gören tüketii, pahalılanmasına daima tepki göstermektedir.

Fransızcası; loi du maximum de vexation.