Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ veya MPM NEDİR?


Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‎ ile ilgilendirilmiş tüzel kişiliği haiz, çok taraflı resmi bir kurumdur. Kısa adı MPM'dir.

Fransızca "productivité" sözcüğünden gelen Prodüktivite; Türk Dil Kurumuna göre üretkenlik anlamına gelmekle birlikte; MPM tarafından daha ağırlıklı olarak verimlilik karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de 1940'lı yıllara dayanan verimlilik çalışmaları, 1954 yılında kurulan "Vekaletlerarası Prodüktivite Komitesi" nin ardından; MPM'nin kurulmasına gelmiştir.

17 Ağustos 2011 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan KHK'ye göre Milli Prodüktivite Merkezi kapatılmıştır. Mecut kadro ve mameleki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredilmiş, bakanlık bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

MPM'nin birçok farklı konuda basılı kitapları bulunmaktadır. Bunun dışında Anahtar Gazetesi, Verimlilik Dergisi ve Verimlilik Raporu gibi süreli yayınlarla da etkinliklerini desteklemektedir. Web sayfalarında "Çevrimiçi katalog" ve Açık erişim Verimlilik Dergisi gibi çalışmaları da bulunan Milli Prodüktivite Merkezi, çeşitli projelerle çalışmalarını sürdürür.