Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MÜESSESE NEDİR?


Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.