Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OTURMA NOKTASI NEDİR?


Düopol ve oligopol teorisinde geçen bir terimdir.

 

Düopol ve oligopol piyasalarının özelliği, rakip veya rakipler tarafından izlenecek stratejiye göre firma kârının büyük değişiklikler arzetmek ihtimalidir.

Piyasada A ve B diye adlandıracağımız iki firma olsun, iki otomobil fabrikası yahut iki buzdolabı imalâtçısı gibi.

Farzedelim ki, piyasayı paylaşan bu iki firmanın sağlayabilecekleri kâr toplamı 10 dur.

Ve her iki firma da, üç ayrı strateji arasında tercih yapmak imkânına sahiptirler.

A firmasının seçebileceği stratejileri Av A2 ve A3 olarak gösterelim. B firmasının izleyebileceği stratejileri de Bv Bt ve B, diye işaretleyelim.

İki firmanın izleyebilecekleri stratejiler, 9 ayrı ihtimale yol açmaktadır. Bu ihtimallerden her birine göre, A nın kazancı farklı olacaktır.

 

A nın kârı

Strateji 

B1

B2

B3

A1

2

8

1

A2

4

3

9

A3

5

6

7

A firması, A1 stratejisini uyguladığı vakit, rakibinin stratejisine bağlı olarak kârı 1 ile 8 arasında değişecektir. A1 stratejisine baş vurursa, asgarî kârı 3 ve azamî kârı 9 olacaktır. A3 stratejisinde ise en az 5 ve en çok 7 kâr elde edebilecektir. A firmasının hedefi kâr emniyeti olduğu takdirde, avantürlü ihtimallerden sakınarak A3 stratejisini tercih etmesi tabidir.

B firmasının problemi de, piyasa hâkimiyetini rakibine bırakmış olsa bile, benzer bir mahiyet arzedecektir.

B nin kârı

Strateji 

B1

B2

B3

A1

8

2

9

A2

6

7

1

A3

5

4

3

B firması B3 stratejisini uyguladığı vakit, takibinin stratejisine bağlı olarak kârı 1 ile 9 arasında değişecektir. B2 stratejisinin getireceği en yüksek menfaat 7 ve en az menfaat 2 dir. Bstratejisinde ise, asgarî kâr 5 ve azamî kâr 8 dir. B firması da, kazanç emniyetini ön planda tutuyorsa, B1 stratejisini tercih edecektir. Kârını 9 a çıkarmak ümidi ile bir maceraya girmek istemiyecektir.

A3 ve B1 stratejileri, piyasada istikrarlı dengenin şartıdır.

A3 ile B1 in karşılaştıkları istikrarlı rekabet dengesi, OTURMA NOKTASI'dır.

Almancası : Sattelpunkt.

Fransızcası : point de selle.

İngilizcesi : saddle - point. 

(Bk; oligopol. düopol).