Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REEL ÜCRET NEDİR?


Nominal ücret ile satın alınabilecek mal miktarını belirtir. Reel ücret diğer iktisadî faktörlerin reel değerlerinin bulunmasında olduğu gibi, fiyatlar genel seviyesindeki dalgalanmalardan arınmasında uygulanan metotla, yani nominal ücretin fiyatlar genel seviyesine bölünmesi ile tesbit edilir.

Nominal ücret W. fiyatlar genel seviyesi P ile gösterildiğinde reel ücret seviyesi W/P ile ifade edilir.

Ücret sahibi ihtiyaçlarını karşılamak için piyasadan mal satın alır. Fiyatlar genel seviyesinde bir yükselme meydana gelirse işçi ücretinde bir düşme olmadığı halde eskisine oranla daha az mal satın alacaktır.

Bugün işçi sendikaları, ücret artışı taleplerinde reel ücret üzerinde durmaktadırlar. Zira nominal ücretin artmasına karşılık, fiyatlar genel seviyesi de yükseliyorsa işçinin satınalma gücünde bir artış meydana gelmemesi söz konusudur.

(A. ilkin)

Almancası : Reallohn.

Fransızcası : safaire réel.

İngilizcesi : real wage.

(Bk; nominal ücret).